Αίτηση προγραμματισμού καταγραφής

Επικοινωνία & Τεχνική Υποστήριξη

Για την υποστήριξη των χρηστών της εφαρμογής λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (support center).

Οι χρήστες μπορούν επικοινωνούν με την υπηρεσία μέσω e-mail:

Αίτηση προγραμματισμού αρχικής καταγραφής

intp-support@migration.gov.gr.

Αίτηση προγραμματισμού καταγραφής για μεταγενέστερα αιτήματα

subintp-support@migration.gov.gr